Sint Lucas Atelier

Atelier Sint Lucas

Welkom op de site van atelier Sint Lucas. Dit initiatief is ontstaan uit een samenwerking van diverse Haagse kunstenaars die willen voldoen aan de behoefte tot het leren van de grondbeginselen van de figuratieve teken- en schilderkunst. Het is ons gebleken dat die behoefte alsmaar groeiende is en dat de mogelijkheden nogal beperkt zijn. Daar willen wij als initiatief iets aan doen.

Als een vergelijking gemaakt wordt met bijvoorbeeld muziekeducatie dan wordt de situatie wat inzichtelijker. Er bestaat voor muziekstudenten nog altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld jazz te studeren of popmuziek, maar ook klassiek, terwijl dat op het gebied van de schilderkunst nagenoeg onmogelijk is geworden. Wij hopen met het door ons gebodene iets te kunnen betekenen voor diegenen die zich specifiek willen richten op een verdieping in figuratieve teken- en schilderkunst. Niet als verwerping van het reeds gebodene in het kunstonderwijs, maar als zinvolle aanvulling daarop.

Ruime aandacht wordt besteed aan zaken als algemene tekenvaardigheid, modeltekenen, stilleven tekenen, perspectief, vormbesef, compositie, materiaalkennis, schildertechniek en kunstgeschiedenis. Daarbij kunt u zich in meerdere disciplines bekwamen zoals de traditionele thema’s portret, landschap en stilleven.

Voor wie?

Aan ons atelier wordt al enige tijd les gegeven aan leerlingen van diverse achtergrond en leeftijd en is bedoeld voor een ieder die behoefte heeft aan verdieping op het gebied van tekenen en schilderen. De cursussen zijn gericht op zowel beginners als (ver)gevorderden, maar zijn zeker ook geschikt voor jonge talenten of afgestudeerde professionele kunstenaars.

Geschiedenis

Voor de naam van ons atelier is gekozen voor Sint Lucas om te verwijzen naar het oude gildesysteem zoals dat eeuwen geleden al bestond en bovendien is Sint Lucas de patroonheilige van de schilders. Beroemde voorgangers in de kunstgeschiedenis zoals Rubens en Vermeer waren verbonden aan het Sint Lucasgilde zoals dat bijvoorbeeld in Antwerpen en Delft bestond.

DelftGildeBoek

Hoewel wij natuurlijk in een heel andere tijd leven is het ons inziens wel degelijk leerzaam te bestuderen hoe er vroeger over opleidingen werd gedacht en welke normen er werden gehanteerd en welke vakken werden onderwezen. Eén van de traditionele onderwijsmethoden die bijna geheel verdwenen zijn, is bijvoorbeeld het kopiëren van oude meesters. Dit was vroeger dé manier om het vak te leren, voordat de leerling of gezel tot eigen scheppingen mocht komen. Inmiddels hebben wij in diverse lessen die werkvorm toegepast en de resultaten zijn verrassend, zo niet verbluffend te noemen (zie Galerie). Het blijkt nog altijd een uitstekende methode om meer inzicht te krijgen in teken- of schildertechnieken die zijn vruchten kan afwerpen op eigen creaties.

Ons motto ontleend aan de Duitse componist Georg Friedrich Händel is dan ook : leer wat er te leren valt en ga dan je eigen weg!